Zróżnicowanie wartościowanie przestrzeni


Zawiera największą i w najwyższym stopniu aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, substancja cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i pozycja nimi. Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji poza budżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bez przetargowym. Wydawnictwo obejmuje ceny jednostkowe rynkowe (zobacz więcej spis treści): robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (sieci, tereny zielone itp.); obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), przede wszystkim przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) również Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI); Znajdują się w przed dodatkowo wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług zgrupowanych z budownictwem: dozoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy. Zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych dodatkowo jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych (zobacz więcej spis treści). Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w obszarze remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży: ogólnobudowlanej sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja elektrycznej inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne. Katalog zawiera również obiekty modelowe, jakie stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, w jaki sposób też w obiektach inżynieryjnych. Publikowane wskaźniki cen można wykorzystać do: ustalenia szacunkowej wartości robót zgrupowanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji innymi słowy rozbiórki; szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych; sporządzania planów remontów na rzecz obiektów, jakie będą finansowane ze środków budżetu państwa; określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, jakich remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych; sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont albo modernizację; szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu czyli modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe); analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części; opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót również negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

Najnowsze artykuły:

Top