zamknięcie roku na kasie fiskalnej


foto

Audyt efektywności jako sposób

Audyt efektywności jako sposób identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji i zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top