PPK 2020 czy warto przystąpić


foto

PPK 2020 w jednostkach samorządowych obowiązkiem

PPK 2020 w jednostkach samorządowych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top