likwidacja firmy a dokumentacja pracownicza


foto

W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu 1 stycznia 2019 r

W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top