art 40b prawo geodezyjne


foto

Nowe prawo budowlane wprowadzone

Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne również niektórych innych ustaw przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top