Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo


Kompleksowe źródło informacji o obrocie nieruchomościami. W publikacji internetowej pdf omówiono także podstawy teoretyczne, w jaki sposób i kwestie użyteczne niezbędne każdemu pośrednikowi na rynku nieruchomości. Pozycja bibliograficzna dokładnie zbliża specyfikę pracy pośredników, omawiając status prawny i organizację pracy grupy zawodowej, czynności prowadzące do zawarcia transakcji, reguły współpracy pośredników z innymi uczestnikami rynku nieruchomości dodatkowo z instytucjami finansowymi, kształtowanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Tematy te pozostały dopełnione solidnymi podstawami informacji o nieruchomościach, a podobnie praktycznymi wiadomościami z dziedziny prawa, finansów także marketingu, takimi jakim sposobem zasady analizy rynku, podatki występujące w obrocie także techniki negocjacji i prezentowania nieruchomości. Zaprezentowane w publikacji internetowej zadania są zgodne z aktualnymi minimami programowymi obowiązującymi na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa na rynku nieruchomości. Lektura jest przeznaczona dla osób planujących zdobycie upoważnień zawodowych. Dzięki aktualnym i ważnym zagadnieniom praktycznym poruszanym w artykule, stanowi ona dodatkowo przydatne źródło informacji dla czynnych profesjonalnie pośredników także dla innych profesjonalistów rynku nieruchomości. Publikacja pdf obejmuje opis do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu dodatkowo analizę ich wzajemnych relacji i aspektu stosowania. Omówiono w niej również przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) dodatkowo ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań dodatkowo obrazuje wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Mnogość uwagi poświęca instytucji eksmisji, zasadom dostarczania pomieszczeń tymczasowych i gospodarowania takimi pomieszczeniami. W publikacji internetowej omówiono zarówno przepisy o najmie okazjonalnym także zadania złączone z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego i wynajmowaniem poprzez nie mieszkań. W trzecim wydaniu komentarza przeanalizowano przemiany wprowadzone m.in. ustawami:- o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania poprzez młodych ludzi, dotyczące rozszerzenia możliwości wykorzystywania z najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mające na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. W publikacji internetowej internetowej zawarto z drugiej strony wiele przykładów orzecznictwa sądowego i przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki. Artykuł przeznaczony jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, a także urzędników gminnych i powiatowych również osób zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gmin zajmujących się gospodarką mieszkaniową. Będzie pomocnym źródłem informacji dla lokatorów, właścicieli i zarządców nieruchomości.

Najnowsze artykuły:

Top