Nowe prawo definicja sprawy własności intelektualnej Ustawa zNowe prawo definicja sprawy własności intelektualnej Ustawa roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co obejmuje prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top